Overname papierfabriek in Frankrijk door groep CVB Ecologistics

Groep CVB Ecologistics is eigenaar geworden van de activa en activiteiten van Papeterie de Raon in Raon L’Etape geworden. De fabriek in Raon, sinds 1880, was sinds maart van dit jaar gesloten na faillissement.

De fabriek beschikt over een moderne verwerkingsinstallatie voor moeilijk verwerkbare soorten oud papier, met name melkpakkenkarton en soortgelijk welke vaak tweezijdig met plastic gecoat zijn en vaak ook nog met aluminium. De verwerking van deze soorten gebeurt al 4 decennia in Raon en sinds 2010 wordt ook het vrijkomende plastic weer teruggewonnen en verwerkt tot grondstof voor de plastic verwerkende industrie.

De herstart van de fabriek, waarvan de productie in maart werd gestopt, is voorzien voor 2e helft juni, in aanvang met 30 medewerkers. 

Met deze overname wil CVB een gegarandeerde circulaire oplossing bieden voor de bij productie en na gebruik vrijkomende afvallen van drankverpakkingen. Tot eind vorig jaar werden deze door partners van CVB aangeleverde (productieafval van) drankverpakkingen verkocht aan verwerkers in China en aan Raon. Door nieuwe regelgeving in China is afzet en verwerking van deze soorten daar niet meer mogelijk en met het stoppen van Raon was ook deze afzet in gevaar gekomen. Reden om voor bestaande en toekomstige leveranciers een duurzame oplossing te vinden.

Met het oppakken van deze volgende stap in het recyclingproces maakt CVB de keten weer circulair door van moeilijk verwerkbare soorten oud papier gebleekt en ongebleekt verpakkingspapier te maken van 18 tot 50 gram. 

Het bedrijf heeft met het aansluiten bij groep CVB Ecologistics een andere naam gekregen. De nieuwe naam is Raon Circular Regeneration (afgekort RCR).