Duurzame verwerking van gebruikte kleding

Vernooy Textile Recyclers (VTR) staat voor een duurzame verwerking van gebruikte kleding. En dat al 90 jaar. Daar waar hergebruik als kleding niet meer mogelijk is, wordt de kleding omgezet naar een grondstof voor nieuw textiel.

Circulariteit is ons werk.

Per jaar verwerkt Vernooy Textile Recyclers in totaal 30.000 ton gebruikte kleding. 95% van het aan ons toevertrouwde materiaal vindt op die manier zijn weg naar een waardevolle toepassing. Wij werken continu aan betere afzetmogelijkheden en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Aan onderzoeksprojecten en andere vormen van initiatief die re-use of re-pair of een circulaire textielketen stimuleren, werken we graag mee. 

Social return

Als overheid of inzamelbedrijf vertrouwt u ons uw gebruikt textiel toe. Een zo groot mogelijk deel daarvan wordt in onze sorteerbedrijven klaar gemaakt voor hergebruik. Dit gebeurt met een groeiend team van eigen medewerkers die o.a. op basis van open hiring worden aangeworven. 

Mondiaal afzetgebied

Kleding die niet als product kan worden hergebruikt, wordt verwerkt tot grondstof voor het maken van nieuw textiel. Hier ligt nog een specialiteit van Vernooy Textile Recyclers.

Het bedrijf verhandelt jaarlijks een volume van 25.000 ton gebruikte kleding voor toepassing in recycling. Een groot deel daarvan wordt geëxporteerd. Sinds 1970 heeft VTR zijn netwerk en marktkennis ten behoeve van de export gericht uitgebouwd. Daarmee zijn we in staat om voor alle gekende soorten textiel een goede afzet te vinden. En dit zonder tussenkomst van vele tussenpersonen.

Logistieke processen

Onze activiteiten vereisen vergaande kennis van de daarvoor benodigde logistiek en transportdocumentatie. Hier ligt een belangrijke specialiteit van CVB Ecologistics. Deze kracht en ons mondiale netwerk stellen ons in staat om ook in korte tijd grotere volumes te kunnen aannemen.

Certificering en VHT

Vernooy Textile Recyclers wordt jaarlijks middels een audit beoordeeld aan de hand van de Certificeringsregeling Herwinning Textiel. In deze audit worden onze werkwijze en de ondersteunende organisatie op vele aspecten beoordeeld. Uitvoerende partij is het instituut TÜV Rheinland. Daarnaast is Vernooy lid van de bedrijfstakvereniging Vereniging Hergebruikt Textiel (VHT).