Marktberichten


Top bereikt in export ?


Tilburg, 27 november 2022

Met toenemende weerstand bij kopers in Azië lijkt het erop dat de grens aan de prijsstijgingen bij ondersoorten wel is bereikt. Waar vorige week nog snel werd ingestapt op aanbiedingen tegen weer hogere prijzen, wordt de boot nu zoveel mogelijk afgehouden. Dat wil niet zeggen dat er hier of daar toch geen order wordt binnen gehaald tegen betere voorwaarden, maar de algemene tendens is : even tot hier en niet verder. Dat zegt nog niet veel op wat er komen gaat, maar met overal ter wereld aangekondigde forse stilstanden in de verpakkingspapiersector, zal de vraag naar ondersoorten oud papier afnemen en wellicht naar het einde van het jaar ook snel opdrogen. Ook in verschillende landen in Europa wordt gewag gemaakt van hoge voorraden nieuw èn oud papier bij de producenten van verpakkingspapier. Bij sommige fabrieken zou zelfs sprake zijn van noodzakelijke stilstanden omdat er eenvoudig geen ruimte meer is om onverkocht gerecycled medium en testliner op te slaan. Dat klinkt niet goed met het vooruitzicht op aangroei van productiecapaciteit in Europa van zo’n drie miljoen ton in de komende anderhalf à twee jaar.

Met meer beschikbaarheid van containers en wegtransport en daarmee gepaard gaande lagere verschepingstarieven, kunnen afhaalprijzen voor ondersoorten oud papier nog wel wat stijgen, zij het dat ook afnemers daarvan wel snel het voordeel zullen willen binnenhalen.  We moesten ons nog maar niet rijk rekenen. Overigens blijven de huidige exportprijzen daarmee behoorlijk boven lokaal Europees niveau. Lokaal in Europa verschilt de markt momenteel nogal in verschillende landen. Waar voorraden oud en nieuw papier groter zijn worden er geen pogingen gedaan om gelijke tred te houden met export. Waar de voorraadsituatie beter, lager is dus, zien we prijsverschillen met export kleiner worden.  In de midden- en betere soorten blijft er onverminderd druk op de oud papierprijzen. Ook daar lijkt er spanning in de aanvoerketen nu echter te verminderen. Prijzen voor grafisch nieuw papier gaan ook omlaag, alhoewel het niveau nog veel hoger is dan voor corona. Maar drukkerijen worden weer benaderd door de papierindustrie om orders en dat is het laatste halfjaar wel anders geweest. Zoals het zich nu laat aanzien zal ook voor december aan behoorlijke prijsverlagingen voor de middensoorten oud papier echter niet te ontkomen zijn. Daar kunnen wel grote verschillen in zitten want gehanteerde prijzen bij verschillende kopers voor middensoorten lopen soms wel € 50 per ton of meer uit elkaar. Kopers met duurdere contracten kiezen de weg van

 

minder afname onder vermelding van de bekende excuses. Aan de onderkant is er overigens weinig ruimte voor verdere verlaging: voor de meeste middensoorten is er ook een alternatief in export en daar blijven prijzen vooralsnog stabiel. Waartoe een en ander leidt, hopen we volgende week te kunnen melden.

Euwid meldde deze week dat in Oostenrijk met ingang van 1 januari a.s. geen ladingen afval (ook recyclingproducenten ?) meer vervoerd mag worden van 10 ton of meer via traditioneel wegtransport (diesel . . ..) over een afstand van meer dan 300 km. Als dit ook geldt voor oud papier, plastics, schroot en textiel is dat ook een soort van exportverbod. Alternatief vervoer is vooralsnog alleen per trein onbeperkt beschikbaar. Met de huidige tarieven en de vaak lange reistijden is dat echter nauwelijks een alternatief. Wel alternatief is om ladingen van 10 ton of minder te gaan transporteren. Dat transport zal dan 2,5 keer zo duur zijn en niet bepaald een verbetering voor het milieu.

Richtprijzen

Richtprijzen voor ondersoorten oud papier in Europa, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen € 40 en € 80 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.

Bekijk hier de Prijsgrafiek >>

De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier, separaat ingezameld, in Nederland franco fabriek geleverd over de laatste 10 jaar. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Uploaded image: Mural by Studio Giftig 2022. IMG-20221116-WA0005.jpg