Marktberichten

Zorgen over markt China
 

Tilburg, 19 september 2021    

Net als in Europa stegen prijzen voor alle soorten oud papier in de V.S. verder deze maand, Voor karton betekende het daar de 11e verhoging op rij. Ook alle andere soorten van hoog tot laag noteerden $ 5 tot $ 10 per ton hoger. En ook net als in Europa zwakt de export naar Azië af. Bont papier vindt nog wel wat afzet in India en bij karton komt de export vraag vooral uit Mexico, maar lokale prijzen zijn intussen zo hoog opgelopen dat het voor de meeste importerend landen te duur is geworden. Dit is ook een direct gevolg van de markt van nieuw en oud papier in Azië die wordt gedomineerd door vraag uit China. Uit China beginnen de berichten langzaamaan alarmerend te worden. Verkoopprijzen voor nieuw papier en karton zijn in China flink omlaag gegaan, oud papier heeft dat gevolgd en ook op cellulose staat verdere prijsdruk nadat eerder de prijzen voor cellulose in China al omlaag waren gegaan. Orderposities zijn ronduit zwak en dat terwijl we nu in het hoogseizoen zouden moeten zitten. Vele stilstanden zijn aangekondigd waarbij soms ‘onderhoud’ als reden wordt genoemd maar onderhoud dat 2 tot 4 maanden duurt zoals hier en daar genoemd, is wel erg zorgelijk. In de VS en Europa zijn prijzen van cellulose ook over de top en kopers hebben voldoende voorraad om stevig te onderhandelen over lagere prijzen. 
Verwachtingen in de VS zijn, net als in Europa, verschillend. Waar sommigen nog geen eind zien aan de prijsrally van oud papier, zijn andere de mening toegedaan dat prijzen aan de top of er over zijn en dat er meer beschikbaarheid zit aan te komen vanwege normalisering van de inzameling. Spot lots zijn minder in aantal nu en ook daarvan is de top van de prijzen er uit.

 

 

 

 

We kunnen dus weinig anders stellen dat de markt inderdaad in rustiger vaarwater is gekomen en wordt het afwachten wat er de komende weken staat te gebeuren. De Europese papier- en kartonindustrie zit naar eigen zeggen nog op dikke orderboeken en in de grafische sector zijn sommige soorten dit jaar niet meer te krijgen. Dit wat de ‘productiereserveringen’ betreft, in elk geval. Deze reserveringen zijn in feite geen orders maar alleen inplanning van productie, waarbij definitieve levertermijnen en ook prijzen afgesproken worden tegen de tijd dat er geproduceerd kan worden. Maar dan nog, per 1 oktober is er weer een flinke prijsverhoging aangekondigd voor testliner en medium. In het licht daarvan zou een verlaging van de oud papierprijzen ook weer niet logisch zijn.

Richtprijzen

Richtprijzen voor ondersoorten oud papier in Europa, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen € 140 en € 200 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.

Bekijk hier de Prijsgrafiek >>

De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier, separaat ingezameld, in Nederland franco fabriek geleverd over de laatste 10 jaar. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan.