Marktberichten

Export voorop met prijsverlagingen
 

Tilburg, 28 november 2021

Repacar, de Spaanse oud papier federatie, gaf deze week aan dat de EU heeft aangekondigd dat het uitvoerverbod naar India nog steeds van kracht is. Ja, zij hebben vernomen dat India om een correctie heeft gevraagd, maar aangezien Moldavië ook een soortgelijke fout heeft gemaakt, zij het met een andere afvalstroom, wil de EU beide fouten in één keer afhandelen. Dat is waarschijnlijk efficiënter, echter niet voor exporteurs van oud papier. Of een snelle afkondiging van opheffing van het exportverbod veel verschil zal maken, valt overigens ook nog te bezien, want Aziatische kopers melden dagelijks goedkopere aanbiedingen voor karton uit de V.S. en Europa. Het zou zo maar kunnen, want interesse om te kopen is er nauwelijks. We kennen het Aziatisch fenomeen: als er steeds dalende prijzen zijn wordt er niet gekocht totdat voorraden op zijn of prijzen op de bodem zijn aangekomen. Uit historisch perspectief is het laatste zeker niet aan de orde. De huidige prijzen zijn nog erg hoog, voordat de prijsdaling ophoudt zou nog lang kunnen duren. Maar we hebben ook snelle dalingen mee gemaakt. Gedurende 2008, in de aanloop naar de val van Lehman in september dat jaar, gingen met sterke maandelijkse dalingen de prijzen van ondersoorten oud papier met zo’n 80% onderuit. De hoogste prijzen voor ondersoorten in 2007 noteerden overigens ook veel lager dan nu het geval is. Die zaten toen zo’n beetje op de helft van vandaag. Waarmee we maar willen zeggen dat het hard kan gaan. Nu is ervaring uit het verleden geen garantie voor de toekomst en de economisch situatie is ook totaal anders. Economen voorspellen ook voor het komend jaar in de ontwikkelde wereld mooie groeicijfers. Dat was toen wel anders.   Maar toch, de grote onzekerheden met Covid, nu ook weer met een nieuw ontdekt variant, die gepaard gaan

 

met allerlei luchtbellen in bepaalde sectoren, zouden beslist ook een weerslag kunnen hebben op de oud papiermarkt. Nu noemen we het allemaal nog grondstof, zo recentelijk als 2019 ging er veel van deze grondstof in landen als de V.S. en het V.K. naar het stort, omdat de verkoopprijs de kosten van het uitsorteren uit ‘single stream’ inzamelingen niet dekte.

Voor december lijken er aan te komen voor de meeste soorten met € 10 tot € 20 per ton. Niet overal in Europa. Met beperking van de vervoerscapaciteit zal hier en daar misschien het huidige prijspeil aangehouden worden. In Spanje bijvoorbeeld waar de 2e week in december ook een week met 2 feestdagen is waarin veel mensen vrij nemen. En vanwege de feestdagen aan het eind van de maand in heel Europa zal de aanvoer beperkt worden gehouden. Vele fabrieken gaan stil. Andere overwegen nog wat te doen, ook omdat in sommige sectoren (grafisch, tissue), het blijkbaar met de gestegen energiekosten en de weerstand van afnemers om de aangekondigde excessieve prijsstijgingen e betalen, niet meer loont om nog papier te maken. Volgende week weten we wel wat meer.

Richtprijzen

Richtprijzen voor ondersoorten oud papier in Europa, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen € 140 en € 200 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.

Bekijk hier de Prijsgrafiek >>

De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier, separaat ingezameld, in Nederland franco fabriek geleverd over de laatste 10 jaar. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan.