Marktberichten

Onzekerheid overheerst
 

Tilburg,  7 augustus 2022

Normaliter volgen we in Europa de prijzen die ons min of meer door de Amerikaanse markt worden gedicteerd. De relatief hoge lokale prijzen in Europa voor ondersoorten ten opzichte van de lokale prijzen in de V.S., hebben in Europa, veel eerder dan in de V.S., een rem gezet op de export. Waar Aziatische kopers nog bestelden in de V.S., maar ook in Japan, werd er in de afgelopen maanden op het Europese continent nauwelijks nog wat geladen. In het V.K. nog wel wat, maar ook daar kwam midden juli een einde aan. Het leidde in Europa tot afzetproblemen, die vooral door exporteurs/handelaren werd gevoeld. Het bekende opportunisme van handelaren heeft de branche nog lang het idee gegeven dat het allemaal wel goed zou komen met de markt. Toen orders echter uitbleven, exporteurs hebben nauwelijks ingang bij de lokale papier- en kartonindustrie, gebeurde wat er bij afgaande prijzen uiteindelijk altijd gebeurt: er werd veel tegen sterk verlaagde prijzen aangeboden. Dat valt altijd slecht. Afzwakkende dus deflatoire prijzen zijn garantie voor een koopstop en het begin van afbouwen van voorraden. Ook onze Amerikaanse en Japanse collega’s hebben daarop uiteraard zoveel mogelijk lokaal aangeboden, maar daar gebeurde uiteindelijk hetzelfde als op de Europese markt: prijzen lokaal omlaag en in export geen orders. Dit dan voor de ondersoorten karton en bont die $ 30 tot $ 35 per ton omlaag gingen. Bont papier is in de V.S. nu weer op een niveau dat de opbrengst de (MRF sorteer)kosten niet meer dekken.  

In de midden en betere soorten ziet het er, ook in de V.S., nog heel anders uit. Ook daar zijn voor augustus nog prijsstijgingen waargenomen voor bepaalde soorten, bijvoorbeeld kleur schrijf en daaraan gerelateerde soorten die ook als vervanging van cellulose kunnen dienen. In export is naar deze soorten daarom ook nog wel vraag.    

Im grosse und ganze, om maar eens een Engelse uitdrukking te gebruiken, zijn in Europa prijzen voor karton voor augustus tot nu toe zo’n € 50 per ton verlaagd. Daarnaast wordt door sommigen ook nog op de rem getrapt wat inname betreft. Een signaal dat verwachting is dat het nog lager gaat. In Azië, waar kopers normaliter hogere voorraden hebben, is er geen appetijt meer. Vaak wil men de bij hoge prijzen aangelegde voorraden in deze markt afbouwen en dat komt de balans tussen aanbod en vraag uiteraard niet ten goede. Door sommige aanbieders wordt hier en daar nog gelag gemaakt van hogere prijzen maar of die hout snijden, is maar de vraag. De berichtgeving moet met een korrel zout


worden genomen in extreme markten. En extreem kunnen we een verlaging van € 50 per ton toch wel noemen. 
De berichten over bont papier zijn in Europa wat verschillend. Inzamelingsbont zou nog altijd op niveau zijn, hetgeen verklaard kan worden met de prijzen voor ontinktingssoorten die overal nog wel aangetrokken zijn. Bij die soorten constateren we steeds een paar kopers die uit de markt stappen omdat ze prijzen te hoog vinden gaan, om die vervolgens de maand er op terug in de markt te vinden met nog weer hogere prijzen. Stappen van verhogingen van € 50 per ton zijn daarbij geen uitzondering. Wie had gedacht dat overissues tot wel ƒ 1000 per ton zouden kunnen stijgen ? Niemand toch ?  

Vooralsnog biedt de nieuw papiermarkt voor grafisch papier, waar aangekondigde prijsverhogingen van over de € 100 per ton geen uitzondering zijn, voldoende houvast om bij de inkoop van oud papier de stijgende tendens te volgen. Dat er hogere prijzen voor grafisch papier gevraagd worden voordat het 3e kwartaal voorbij is, mag ook opmerkelijk heten. De nood is blijkbaar hoog en de sterke vraag wettigt blijkbaar tussentijdse verhogingen.

De komende weken worden wel cruciaal voor de recycling sector. Van alle recyclables staan de prijzen onder druk en gezien het hoge niveau kunnen prijzen diep vallen. Dat er prijsverlagingen zijn in een periode dat de inzameling vanwege vakanties minder is, geeft ook te denken. We zijn bekend met dalende tendenzen in september. In het verleden bleek vaak in September dat de aangelegde zomervoorraden voldoende waren geweest en de vakantieperiode goed was doorgekomen, dus konden voorraden dan weer worden afgebouwd en dat juist als de val weer aantrok. Het lijkt er nu op dat die beweging zich voor karton al in augustus heeft voltrokken. Of dat voor andere soorten ook gaat gelden is vooralsnog koffiedik kijken.

Richtprijzen

Richtprijzen voor ondersoorten oud papier in Europa, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen € 100 en € 150 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.

Bekijk hier de Prijsgrafiek >>

De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier, separaat ingezameld, in Nederland franco fabriek geleverd over de laatste 10 jaar. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan.