Marktberichten

 

Positieve vooruitzichten voor 4e kwartaal
 

Tilburg, 24 september 2023
 

Naast de fusie tussen Smurfit Kappa en WestRock, gaat ook de consolidatie in onze oud papiersector door. DS Smith UK verkocht vier van haar oud papiervestigingen aan Veolia en heeft er twee gesloten. En de Oostenrijkse Hamburger Recycling Groep breidde haar al omvangrijke papier recycling organisatie uit met de overname in Italië van Eurocart en haar filiaal Berica Recuperi.  Je vraagt je af waarom de ene papiergroep maar blijft investeren in achterwaartse integratie terwijl de andere in dezelfde sector desinvesteert. Het ligt ongetwijfeld aan verschillende toekomstverwachtingen of strategieën. Dus eensgezindheid daarin kan er in ieder geval niet van worden afgeleid.

Die eensgezindheid is er overigens ook niet op de oud papiermarkt, tenminste waar het de toekomstverwachtingen betreft. Na de gemelde prijsstijgingen vorige week voor Amerikaans karton in Zuid Oost Azië en ook voor Europees karton in India, bleef de bereidheid tot het betalen van hogere prijzen voor Europees karton in Zuid-Oost Azië vooralsnog uit. Nou ja, schoorvoetend werd dan hier en daar door reguliere importeurs wel een geste gedaan, maar dat leek meer voor de bühne dan vanwege de behoefte. Vele kopers daar wijzen erop dat met de huidige orderpositie voor nieuw papier er nog voldoende lokaal oud papier beschikbaar is dat ook nog goedkoper is. Dus waarom zou men ? De crux is echter dat hoe minder men importeert, hoe sneller het moment van moeten importeren weer dichterbij komt.
Maar goed, ook hier spelen toekomstverwachtingen dus een rol en waar sommige papierfabrieken weer licht aan het eind van de tunnel zien, zijn andere niet overtuigd dat er op korte termijn al een verbetering op hun markt in zit. Bij oud papierprijzen speelt sentiment een belangrijke rol. Met over het algemeen voldoende beschikbaarheid heeft het sentiment dat er wellicht niet voldoende beschikbaar zou zijn in het afgelopen jaar geleid tot de hoogste oud papierprijzen sinds 1974. Op dit soort extreem hoge prijzen volgen altijd diepe dalen. Alleen nu niet. Nog niet, althans. Historische gezien zijn de prijzen van ondersoorten nog altijd op een redelijk niveau, de prijzen van middensoorten zijn nog altijd op een zeer hoog niveau.

Toch lijkt ook bij deze midden en ook betere soorten een eind gekomen aan de dalingen. In export naar Azië zijn van enkele Europese middensoorten de prijzen wat verhoogd. En er is vraag. Niet in die mate dat dit aanleiding zou zijn voor

 

snel stijgende prijzen wat verhoogd. En er is vraag. Niet in die mate dat dit aanleiding zou zijn voor snel stijgendeprijzen. Maar nu de bodem bereikt lijkt te zijn, zal er ook minder urgentie zijn bij aanbieders om maar orders te blijven nemen en zal scherp gekeken worden naar komende prijsontwikkelingen. Dat op zich is ook van invloed op een balans tussen vraag en aanbod. Ook de toenemende val trouwens, want ook daar zien we nu een terugkeer naar min of meer normale volumes. En, ook niet onbelangrijk, de cellulose prijzen zijn uitgebodemd, zo lijkt het, en producenten kondigen al gelijk weer prijsverhogingen aan.
De komende week zal daarom bepalend worden voor de prijsstelling voor oktober voor alle oud papiersoorten.

Lokaal bewegen kopers in Europa nog niet maar in delen van Europa, met name Zuid-Europa, is de verwachting dat karton toch wel met € 10 per ton verhoogd zal geworden, in navolging van de prijsstijgingen in export van afgelopen week. En in het VK zien we al prijsstijgingen met £ 5 tot £ 10 per ton.   
Dus is de conclusie gerechtvaardigd dat we zeker niet omlaag gaan. Maar wat is zeker in deze cyclische markt ?


Een van de twee nieuwe vrachtwagens in Hinckley

Richtprijzen

Richtprijzen voor ondersoorten oud papier in Europa, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen € 40 en € 75 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.
Bekijk hier de Prijsgrafiek >>

De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier, separaat ingezameld, in Nederland franco fabriek geleverd over de laatste 10 jaar. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan.