Bezoek ambassadeur van Indonesië

Het doel van het bezoek was om de nieuwe importregeling van grondstoffen voor recycling te bespreken tijdens een rondleiding van de delegatie van het Consulaat-Generaal en Economische Zaken, gevestigd op de ambassade in Den Haag.  

Over de jaren zijn veel containers met gevaarlijk afval naar Indonesische havens verscheept zonder dat kan worden getraceerd van wie deze afkomstig zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het milieu en baart de Indonesische regering zorgen.

Om dit te voorkomen in de toekomst heeft de Indonesische regering een nieuw registratie- en inspectiesysteem ingevoerd voor exporteurs van grondstoffen voor recycling. Op deze manier is de traceerbaarheid van zendingen van grondstoffen voor recycling naar Indonesië gegarandeerd. CVB Ecologistics heeft een aanvraag ingediend om geregistreerd exporteur te worden volgens deze nieuwe regelgeving.

Wij willen de ambassadeur en zijn delegatie bedanken voor het bezoek en hopen op een vruchtbare samenwerking met de Indonesische papier- en kartonindustrie in de nabije toekomst.