Marktberichten


Prijs karton op de bodem ?


Tilburg,   14 juli 2019

In de hele sector begint nu toch langzamerhand het besef door te dringen dat een eventueel herstel van de markt niet morgen zal zijn. Sommigen hebben het nog over na de vakantie of einde van het jaar, we houden de moed er wel in. Maar als er geen grote veranderingen in de wereld optreden zoals het weer opengaan van China of een wereldeconomie die 5% gaat groeien, moeten we ons opmaken voor een langere periode van depressie op de oud papier markt. In zo’n situatie zijn we in Europe overigens niet automatisch slecht af. We leven in diverse Europese landen in een omgeving waar storten van recyclables ueberhaupt niet is toegestaan en waar dat wel is toegestaan zijn de kosten er van zeer hoog. Zeker in vergelijk met de V.S. om maar niet te spreken van andere landen in de wereld. In vroegere tijden klaagden we nog al eens dat het niet meer kunnen storten van oud papier marktverstorend zou werken. Immers het bleef maar komen dus hoe kon je een nieuw evenwicht in vraag en aanbod krijgen ? Met de wereldmarkt die er ook voor oud papier is, hebben we te maken met concurrenten die voordelen kennen als lagere stortkosten en de afwezigheid van welke milieuwetten dan ook en geen beperkingen met betrekking tot export. Maar dat heeft ook nadelen. Met lagere stortkosten en geen verbod daar op zouden ingezamelde volumes snel sterk terug kunnen lopen. Volumes waarop de oud papierhandel drijft in de moderne tijd. Met verbod op storten en zeer hoge kosten wordt nog steeds elke kilo oud papier ingezameld en kunnen wij het concurrentieel aanbieden omdat onze bronnen ons wel zullen moeten blijven betalen om het te laten ophalen. Waar stort- of verbrandingskosten in de praktijk als snel € 150  per ton bedragen is dat in theorie tenminste de vergoeding die wij zouden kunnen vragen. En hoger zelfs want storten mag toch niet. Een geruststellende gedachte als de (prijs)concurrentie verder toeneemt. Of het die kant op gaat ligt eigenlijk voor de hand. Uit Zuid Europa bereiken ons de berichten van toenemende import van oud papier uit de V.S. Traditioneel heeft men daar meer ervaring met import en verwerken van deze soorten en dus ligt de focus van onze Amerikaanse collega’s daar. Deze import vindt alleen maar plaats omdat onze lokale prijzen hoger zijn dan in de V.S.  Dat onze prijzen verder zullen dalen is dus een gegeven. Hoe ver ? Tja, dat is lastig te zeggen.  Het lijkt er nu zelfs even op dat de kartonprijs wel uitgebodemd is. Aasgieren van kopers (excusez le mot) die ons nog maar $ 70 per ton boden voor karton geleverd op verre bestemmingen hebben intussen door dat het er voor die prijs niet komt. Althans nu nog niet. Het effect van lagere val, de onwil van handelaren om goedkoop te verkopen en de blijkbaar nog beschikbare opslagruimte hebben er een stokje voor gestoken. Dat blijft overigens niet zo. In september trekt de val weer aan, neemt China nog weer minder en komt papier uit de VS dat vandaag verkocht is weer in Europa aan. Met dan intussen verder opgelopen voorraden en plaatsgebrek komt er dan ook van ons zelf weer meer op de markt. Een onrealistisch doemscenario ? Laten we het hopen.

 

 

 


Invoer oud papier China
 

De invoer van oud papier in China beliep in de eerste 4 maanden van 2019 in totaal 5.517.000 ton. Dat was 1.871.000 ton minder dan in dezelfde periode van 2018. Invoervergunningen voor 2019 werden afgegeven tot eind mei voor 8.267.000 ton, wat 2.656.298 ton minder was dan in dezelfde periode van 2018. De verminderde import van oud papier werd voor een klein deel gecompenseerd met recycled pulp (+71.000 ton) maar opvallend vooral is de afgenomen invoer van cellulose met 493.460 ton in de eerste 4 maanden van 2019. Per saldo ging de invoer van de grondstoffen  voor de papier- en kartonindustrie terug met 2.293.000 ton in de periode van 1.1.19 t/m 30.4.2019, waarvan 493.460 ton cellulose, waarvoor helemaal geen invoervergunning nodig is. Het geeft aan dat de (beperkte) invoervergunningen van oud papier niet het (enige) probleem zijn voor de papier- en kartonindustrie in China.
In 2018 kwamen de geimporteerde volumes oud papier in China 33,8% lager uit dan in 2017. In 2017 en 2016 waren er ook al lagere importen ten opzichte van voorgaande jaren van 9,8% respectievelijk 2,7%. De terugval in 2018 had nog veel hoger kunnen uitpakken als in het laatste kwartaal niet 34% meer zou zijn geimporteerd dan in dezelfde periode van 2017. Wellicht werd dit veroorzaakt door het actieve gebruik van nog beschikbare importvergunningen. En, de gemiddelde prijs van het ingevoerde oud papier kwam ook $ 20 per ton hoger uit dan in 2017. Naast bont papier, dat helemaal niet meer geimporteerd werd, viel ook de invoer terug van de andere soorten, zoals karton- en kraftsoorten -14%, ontinktingssoorten -31% en betere soorten -17,1%. Verder bleek dat alleen Japan en andere Aziatische landen vorig jaar in volume meer exporteerden naar China, respectievelijk +9.8% oftewel 244.000 ton en + 39,6% oftewel 520.000 ton. Daar tegenover stond dat de invoer vanuit de V.S.  (-45,5%) en Europa (-38,1%) flink omlaag ging. Importen uit alle andere regio’s gingen ook omlaag.

Richtprijzen

Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de € 20 en € 150 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.

Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.
De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houdt deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.