Marktberichten

 

Bodem bereikt ?
 

Tilburg,  23 februari 2020

Met honderden Dollars tegelijk per container gaan verschepingstarieven op Azie en vooral India omhoog. Vooral voor India is dat een handicap voor Europese leveranciers want juist waar een deel van de oplossing van het ‘China-probleem’ schijnt te zijn gevonden, kunnen we juist vanwege die hogere verschepingstarieven de concurrentie met de V.S niet meer aan. Verschepingstarieven vanuit de V.S. naar India stegen met slechts $ 75 per container tot nu toe. Reden hiervan ligt in de grotere onbalans in transport die tussen India en de V.S. 4:1 is. Gevolg zal dan wel zijn dat de prijzen in de V.S. voor de schone soorten die nu sterker gevraagd worden vanwege de perikelen met bont papier, snel kunnen stijgen en uiteindelijk komen wij dan toch weer aan de beurt. Maar op dit moment is alles onzeker. Ook wat het coronavirus uiteindelijk zal betekenen voor de economie in het algemeen en de papier- en dus de oud papiermarkt in het bijzonder. Niet te ver vooruit kijken is het devies want enig gevoel krijgen bij de ontwikkelingen op korte termijn is niet mogelijk. Wel lijkt het er enigszins op dat prijzen uit bodemen. Dat zou op zich goed nieuws zijn want naast de sterk verlaagde prijzen is vooral de afdaling naar die lagere prijzen toe een grote bron van negatieve marges geweest. Spreken we nog niet over al die veel te dure contracten die in het verleden genomen zijn toen de bomen nog tot in de hemel groeiden. Dus prijsstabiliteit kan weer voor herstel van marges zorgen. Het doorberekenen van kosten van ophalen en verwerking is bij de meeste ondersoorten intussen al gemeengoed geworden.  

 

 

Richtprijzen

Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de - € 20 (negatief) en € 80 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.

Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.
De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houdt deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.

Import China
 

Importen China aan grondstof voor de papierindustrie 2019 / 2018 / verschil

Grondstof             2019 in tonnen            2018 in tonnen          verschil

oud papier             10.356.508                     17.171.076             min 6.814.568

rec. cellulose               948.514                           325.978             plus    622.536

maagdelijke
cellulose                  27.195.870                      25.352.159            plus 1.843.711

Totaal                        38.500.892                      42.849.213            min  4.348.321 

In het jaar2017 importeerde China  20.968.400 ton oud papier.

Total uitgegeven invoervergunningen in China

2018 :                    18.251.651  ton

2019 :                    10.796.727  ton

2020 tot nu toe :   3.187.410  ton