Marktberichten

Stabiele prijzen verwacht


NL-Tilburg, 27 september 2020 

Niet meer verwacht – toch nog gekomen. Vorige week gaf China toch nog 710.000 ton aan importvergunningen af. Blijkbaar mag er toch nog later dan september oud papier verladen worden voor China. Maar 1 januari a.s. zou het dan toch definitief over zijn. 
Met deze extra vergunningen zou je denken en hopen dat de markt voor ondersoorten wel weer even op zou veren maar die hoop blijkt vooralsnog ijdel. De 710.000 ton zouden al in de V.S., het V.K. en buurlanden van China ingedekt zijn. Het beste gevolg daarom is wellicht dat prijzen niet verder dalen in export. Lokaal zag en zien prijzen er voor oktober min of meer stabiel uit. Dit terwijl enkele kopers, o.a. bij onze Oosterburen, deze week al spraken van flinke prijsverlagingen. Dit lijkt niet zo logisch nu het er ook op lijkt dat de verkoopprijzen voor nieuw golfkartonpapier dan wel niet met de gevraagde € 50 maar uiteindelijk wel met € 20 tot € 30 per ton omhoog zouden gaan. Dat wordt gesteund door een prima export markt voor testliner en medium , o.a. naar China, wat al dan niet geplande stilstanden hier en daar en de strubbelingen bij aanlopen nieuwe capaciteiten. Bij Hamburger en Propapier speelt de bekende aanloopproblematiek: lastig meteen marktkwaliteit te maken en gestage opbouw van productie, bij Pro-Gest spelen andere zaken al sinds de start van het project.  Veel vertraging in de bouw vanwege milieuproblemen en bezwaren uit de omgeving en recentelijk een onderzoek naar het aangekochte oud papier. De opstartvoorraad van 180.000 ton bleek op onverhard terrein opgeslagen te zijn en 100.000 ton van het ‘oud papier’ bleek co-mingled materiaal uit de V.S. te zijn. Dat laatste, maar ook opslag op onverhard terrein, is in Italië verboden en wordt als een milieudelict gezien. Gisteren, zaterdag, meldde de Gazetta dat na genomen maatregelen, blijkbaar het afdekken van de voorraad oud papier, de opstart van de machine met een capaciteit van 500.000 ton nu snel zal kunnen beginnen.

 

 

Voor de komende maand hebben golfkartonproducenten prijsverhogingen voor nieuw papier aangekondigd. Of dit een realistisch poging is of dat het eerder een opzetje is om niet met prijsverlagingen geconfronteerd te worden, is af te wachten. Celluloseproducenten hebben een soortgelijke actie voorbereid  Waar China voor de oud papiersector geen belang meer heeft is die verder in de keten, bij de golfkartonpapierfabrieken, van toenemende importantie. De hoop en verwachting is dat China de nieuwe capaciteiten in Europa zal absorberen. Omdat nieuwe capaciteiten niet alleen in Europa maar ook in Noord-Amerika, Azië en ook zelfs in China nog in aanbouw zijn of zijn gepland, kan daar met enige scepsis naar gekeken worden. De huidige prijsnotering voor gerecycled golfkartonpapier zegt genoeg.

Richtprijzen

Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de  € 50 en € 120 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.
Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.
De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houdt deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.