Marktberichten


Druk op grafisch papier terug


Tilburg, 15 september 2019

UPM heeft besloten de fabriek Chapelle Darblay in Grand-Couronne (Rouen, Frankrijk), waar krantenpapier geproduceerd wordt, te koop te zetten Mochten voor midden januari zich geen kandidaten melden dan zal de fabriek worden gesloten. Er werken 246 mensen. Het is niet de enige herstructereringsmaatregel die UPM neemt. De SC papier machine in Rauma (Finland) wordt stil gezet. Dat zal 179 mensen hun baan kosten. Als reden wordt aangegeven dat de markt voor grafisch papier al 10 jaar structureel dalende is en dat de ongunstige huidige economische ontwikkelingen de daling hebben verscherpt. De fabriek in Rouen ligt al een tijdje onder het vergrootglas en er waren al in voorgaande jaren berichten dat er een oplossing moest komen voor de aanhoudende negatieve resultaten. De opleving vorig jaar in de markt heeft de urgentie verschoven, maar nu is men weer terug in de realiteit. De kans dat er een koper komt, zij het om de krantenpapierproductie voort te zetten of om de machine eventueel om te bouwen naar verpakkingspapier, moet uitgesloten worden geacht. In Spanje staat Papresa al een tijd te koop en er zouden maanden geleden al diverse kandidaten tot overname zijn, maar het is daar nu opvallend stil. Niet verwonderlijk – er is van alles overaanbod. Bij verpakkingspapier zitten er nog diverse nieuwe projecten aan te komen, bij grafisch papier blijft de consumptie maar dalen. In de V.S. ging in de eerste helft van dit jaar de productie van grafisch papier met bijna 6% omlaag ten opzichte van eerste halfjaar 2018, maar opvallend genoeg was ook de productie van verpakkingspapier- en karton 4% lager. Vreemd daarom dat veel spelers in onze sector denken dat de aanloop van nieuwe capaciteit een bijdrage kan leveren aan het huidige probleem van overaanbod aan oud papier. De consumptie van papier en karton samen groeit niet meer, dus zou onze markt op korte termijn alleen geholpen kunnen worden met sluiting van capaciteit waar geen oud papier wordt gebruikt en te vervangen door (deinked) pulp of papier op basis van oud papier. Dan is Chapelle Darblay geen goed voorbeeld. De miserie bij grafisch papier duurt voort en terugkijkend op het laatste jaar kan niet anders worden gesteld dan dat er een waar slagveld is geweest in de drukkerijsector. Vorige week nog ging Corelio in België failliet om twee dagen later te worden overgenomen door Drukkerij Moderna, waarbij 90 van de 168 medewerkers in  dienst kunnen blijven. Dit soort ontwikkelingen zetten echter druk op de verkoopprijzen van nieuw papier en dat zal onder meer de reden zijn dat de in die sector gebruikte ontinktingssoorten oud papier nu snel naar beneden gaan. Een soort als ongelezen kranten is nog maar de helft van de prijs die 2e helft vorig jaar nog in China werd betaald. Nou waren die prijzen destijds door Chinese kopers betaald wel wat extreem, maar toch. Verder blijven alle andere soorten onder prijsdruk en met de maandelijks lagere noteringen, blijven we achter de prijsverlagingen aanlopen. Niet eenvoudig allemaal. Maar licht aan het eind van de tunnel is er ook nog niet. Dan zou er eerst meer vraag moeten komen. Maar daar ziet het helemaal niet naar uit


 

Invoer oud papier China
 

De invoer van oud papier in China beliep in de eerste 4 maanden van 2019 in totaal 5.517.000 ton. Dat was 1.871.000 ton minder dan in dezelfde periode van 2018. Invoervergunningen voor 2019 werden afgegeven tot eind mei voor 8.267.000 ton, wat 2.656.298 ton minder was dan in dezelfde periode van 2018. De verminderde import van oud papier werd voor een klein deel gecompenseerd met recycled pulp (+71.000 ton) maar opvallend vooral is de afgenomen invoer van cellulose met 493.460 ton in de eerste 4 maanden van 2019. Per saldo ging de invoer van de grondstoffen  voor de papier- en kartonindustrie terug met 2.293.000 ton in de periode van 1.1.19 t/m 30.4.2019, waarvan 493.460 ton cellulose, waarvoor helemaal geen invoervergunning nodig is. Het geeft aan dat de (beperkte) invoervergunningen van oud papier niet het (enige) probleem zijn voor de papier- en kartonindustrie in China.
In 2018 kwamen de geimporteerde volumes oud papier in China 33,8% lager uit dan in 2017. In 2017 en 2016 waren er ook al lagere importen ten opzichte van voorgaande jaren van 9,8% respectievelijk 2,7%. De terugval in 2018 had nog veel hoger kunnen uitpakken als in het laatste kwartaal niet 34% meer zou zijn geimporteerd dan in dezelfde periode van 2017. Wellicht werd dit veroorzaakt door het actieve gebruik van nog beschikbare importvergunningen. En, de gemiddelde prijs van het ingevoerde oud papier kwam ook $ 20 per ton hoger uit dan in 2017. Naast bont papier, dat helemaal niet meer geimporteerd werd, viel ook de invoer terug van de andere soorten, zoals karton- en kraftsoorten -14%, ontinktingssoorten -31% en betere soorten -17,1%. Verder bleek dat alleen Japan en andere Aziatische landen vorig jaar in volume meer exporteerden naar China, respectievelijk +9.8% oftewel 244.000 ton en + 39,6% oftewel 520.000 ton. Daar tegenover stond dat de invoer vanuit de V.S.  (-45,5%) en Europa (-38,1%) flink omlaag ging. Importen uit alle andere regio’s gingen ook omlaag.

Richtprijzen

Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de € 20 en € 120 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.

Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.
De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houdt deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.