Marktberichten

 

Nervositeit stuwt prijzen

NL-Tilburg, 29 maart 2020
 

Met het goede nieuws maar beginnen ? De 2e helft van maart zijn prijzen voor bepaalde ondersoorten opgelopen. Niet eens zo heel veel maar percentsgewijs met de toch al lage prijzen soms 30 tot 50%. En al de laatste dagen van de voorbije week  lieten de meeste inkopers, de Zuid Europese voorop, er geen onduidelijkheid over bestaan: men wil in april best meer gaan betalen. Dat komt onder meer door de vermindering in de val en hogere transportkosten maar ook de toenemende orderpositie bij sommige papier- en kartonfabrieken, vooral die in de levensmiddelensector, die allebei aanleiding geven wat meer in te kopen. Op een markt met minder volume leidt dat automatisch tot hogere prijzen. Hoeveel we omhoog gaan en voor welke soorten is nog niet duidelijk maar het zou zo maar tussen de € 10 en € 20 per ton kunnen zijn voor de meeste soorten. De deze maand al doorgevoerde verhogingen en Spanje en Italie niet eens meegerekend. Begin komende week weten we wel wat meer. 
Het is op zich wel vreemd, deze prijsverhogingen. De val is inderdaad veel minder, maar dan is er toch ook minder nieuw papier nodig ? Sterker nog, we zouden nu nog de val van de periode van voor corona moeten hebben in een papier- en kartonmarkt die aan sterke en plotse krimp onderhevig is. Overaanbod dus. In een ‘normale’ recessie-situatie wel, maar dit is geen gewone. Ons soort bedrijven (en die in waste management) zijn weliswaar  cruciale bedrijven en in deze crisis onontbeerlijk, maar er zijn ook veel mensen ziek of mensen met verschijnselen die mogelijk zelf of hun naasten corona-symptomen hebben en daardoor thuis moeten blijven. De inzameling loopt gevaar vanwege gebrek aan mensen en door de nodige voorzichtigheid bij inzameling ter bescherming van de ‘key-workers’. De Recycling Association in Engeland riep Defra al op om Gemeenten te pushen vooral door te gaan met de huishoudelijke inzameling – de inzameling bij winkels en bedrijven is al totaal ingestort.  Wellicht ingefluisterd door de waste managementbedrijven met hun MRF’s, deze oproep, maar Ellgia, een waste management bedrijf in Oost-Engeland meldde zijn relaties al dat men geen co-mingled inzamelingen meer wilde doen en alleen nog maar papier en karton separaat wilde ophalen. De rest moest maar bij het restafval en gestort worden. Men vond het inzamelen van co-mingled te riskant voor de medewerkers. Dat zegt genoeg over de kwaliteit van dit soort inzamelingen. Als we geluk hebben vindt het Ellgia-idee navolging en gaat heel het V.K. dadelijk onverwacht van co-mingled naar separaat opgehaald oud papier.  Elk nadeel heeft zijn voordeel . . . .
Het huidige gevoel van krapte aan oud papier zal wellicht deels weggenomen worden door de afname of misschien wel totale stop op export naar o.a. Azie. In China gingen zowel de lokale prijs van oud papier (karton) als van nieuw papier de afgelopen week sterk omlaag. Veel aanbod, weinig vraag. En geimporteerd oud papier wordt eigenlijk alleen gekocht in de V.S. op dit moment. De uitdagingen om nog te exporteren zijn daarnaast ook wel bijzonder groot. Daar is eerst de zeer beperkte beschikbaarheid aan containers en het zeer hoge verschepingstarief. Daarbij zijn intussen gevoegd de lock downs in landen en havens op diverse bestemmingen. Zo is bijvoorbeeld in havens in India geen personeel meer aanwezig om containers naar afnemers te brengen en hebben nu koeriers aangegeven de tijdige aanlevering van documenten zelfs niet te kunnen waarborgen. Verder zijn rederijen zo meelevend dat ze aangeven op de hoogte te zijn van de problemen met aflevering van goederen in verre havens maar dat de kosten die niet-afname met zich meebrengt toch vooral door

 

 

de verscheper moeten worden betaald. In normale omstandigheden is dat zo en mag het verwacht worden, of dit juridisch overeind blijft met containers die voor de uitbraak zijn verscheept, is nog maar zeer de vraag. Maar wie nu nog containers gaat laden voor export moet toch wel suicidale neigingen hebben. Kortom het is allemaal zeer onoverzichtelijk en verschillend - het verandert ook nog met de dag. Vorige week meldde Hugh Pym, corona specialist van de BBC nog dat het virus maar 1 uur overleeft op karton, deze week noemde een andere specialist 1 dag. En tot voor kort bijvoorbeeld namen de orders voor onze papierfabriek in Raon L’etape sterk toe, hamsteren is ook onze afnemers niet vreemd, maar met het sluiten van de fastfood – en andere restaurants, de uiteindelijke bestemming van onze producten, zijn orders opgedroogd en ziet het er naar uit dat de fabriek begin april zal moeten sluiten bij gebrek aan voldoende orders. Oud papier zal dan ook even niet nodig zijn.    

Richtprijzen


Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de - € 20 (negatief) en € 70 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.
Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.
De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houdt deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.

Import China

Importen China aan grondstof voor de papierindustrie 2019 / 2018 / verschil

Grondstof             2019 in tonnen            2018 in tonnen          verschil

oud papier             10.356.508                     17.171.076             min 6.814.568

rec. cellulose               948.514                           325.978             plus    622.536

maagdelijke
cellulose                  27.195.870                      25.352.159            plus 1.843.711

Totaal                        38.500.892                      42.849.213            min  4.348.321 

In het jaar2017 importeerde China  20.968.400 ton oud papier.

Total uitgegeven invoervergunningen in China

2018 :                    18.251.651  ton

2019 :                    10.796.727  ton

2020 tot nu toe :   3.187.410  ton