Marktberichten

Laatste aankopen China in buitenland

NL-Tilburg,  12 juli 2020
 

In de V.S, gingen prijzen voor oud papier begin deze maand ook verder omlaag variërend per soort van $ 10 tot $ 25 per ton, net als in Europa dus, maar net als in Europa gingen exportprijzen voor karton ook omhoog met zo’n $ 25 per ton, voornamelijk voor China. Dit dan aan de Westkust. Het zullen zo’n beetje de laatste stuiptrekkingen zijn van de export van oud papier naar China gesteund door  de deze week uitgegeven laatste invoervergunningen voor 1.120.000 ton. Diverse rederijen hebben al aangegeven niet meer te willen laden voor China, andere willen alleen containers meenemen die daar voor 31 augustus aankomen. Met ingang van 1 september treedt er nieuwe regelgeving in werking in China beogend het ‘voorkomen en bestrijden van milieuverontreiniging’. Eerder werd nog gemeld dat er voor China na 1 september geen ‘solid waste’ (waaronder oud papier) meer geladen mocht worden maar dit lijkt dan naar voren gehaald c.q. rederijen hebben het geïnterpreteerd als mag er na 31 augustus geen oud papier China meer in. Dat zal dan wel zo zijn. Hetgeen de afgelopen 2 weken dus nog snel gekocht is voor bestemming China tegen uitzonderlijk hoge prijzen is dan vanaf  nu verleden tijd. En zo hebben we na alle mogelijke gissingen of China wel of niet de grenzen zou sluiten, toch te maken met het volledig stoppen van een afzet naar een bestemming waar nog maar enkele jaren geleden bijna 30 miljoen ton per jaar heen ging. We kunnen vaststellen dat de impact op de prijzen enorm is geweest, maar dat we nou in totale verwarring zijn achtergebleven, nou nee. Hoe dat komt ? Lastig te zeggen. We kunnen wijzen naar de extra capaciteit die er in de wereld is bij gekomen, ook door producenten in China die ook deels hun heil elders hebben gezocht, maar per saldo geven de berichten over productie en verbruik van papier en karton wereldwijd geen of nauwelijks groei aan. Dus moet de input van oud papier toenemen, dus het aandeel van oud papier in nieuw papier en zulks werd door het BIR gemeld, maar ook werd gemeld dat de markt voor cellulose nog wel groeit. Daarnaast zou je dan moeten concluderen dat de val van oud papier terug gelopen is. In landen waar lage prijzen een directe invloed hebben op de inzameling is dat zeker het geval. In de V.S. bijvoorbeeld gaat er nog een discussie hoeveel oud papier (bont . . .) er naar het stort is gegaan, sommigen spreken van grote hoeveelheden, anderen van minder, maar dat er structureel minder ingezameld wordt, is zeker. Wachten op betere prijzen dus. Wanneer dat zal zijn ? Ja, als we dat wisten. Met het China gegeven en de huidige zwakke orderpositie van de papier- en kartonindustrie kunnen we alleen maar pessimistisch zijn. Maar niemand kan in de toekomst kijken dus wat ons nog te wachten staat is onbekend.

 

Richtprijzen

Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de  € 40 en € 150 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.
Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.
De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houdt deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.

Import China

 

In het eerste kwartaal van 2020 werd in China in totaal 1.367.000 ton oud papier geimporteerd.  Dat was de helft in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar. Je zou het kunnen wijten aan het coronavirus. De Chinese papier- en kartonindustrie produceerde in  het 1e kwartaal ook ruim 12% minder en ook waren diverse havens gesloten wat import bemoeilijkte.  De 1,367 miljoen ton invoer is echter niet zoveel minder dan voorzien was.  Voor 2020 zou China nog 6 miljoen ton oud papier importeren wat gemiddeld dan 1,5 miljoen ton per kwartaal zou zijn.
Wel opmerkelijk zijn de afnames per regio. In Europa wordt er nauwelijks meer  gekocht, in de VS nog altijd het grootste volume en ook Japan blijft een belangrijke leverancier net als andere landen in Azie. Per regio lagen de geimporteerde volumes in het 1e kwartaal 2020 als volgt met daarnaast de percentsgewijze daling ten opzichte van het 1e kwartaal 2019:

VS                  766.000 t       -28%               Azie (zonder Japan)   167.000 t     - 45%  
Europa            60.000 t       -92%                Zuid Amerika                  6.000 t      - 80%
Japan            256.000 t      - 30%                Oceanie                         45.000 t      - 66%
                                                                        Andere                          43.000 t      - 44%

Importen China aan grondstof voor de papierindustrie 2019 / 2018 / verschil

Grondstof             2019 in tonnen            2018 in tonnen          verschil
oud papier             10.356.508                     17.171.076             min 6.814.568
rec. cellulose               948.514                           325.978             plus    622.536
maagdelijke
cellulose                  27.195.870                      25.352.159            plus 1.843.711

Totaal                        38.500.892                      42.849.213            min  4.348.321 

In het jaar 2017 importeerde China  20.968.400 ton oud papier.

Total uitgegeven invoervergunningen in China

2018 :                    18.251.651  ton
2019 :                    10.796.727  ton
2020 tot nu toe :   5.602.000  ton