Marktberichten


Prijzen ondersoorten omhoog


NL-Tilburg, 29 november 2020 

Vroeger dan we gewend zijn sijpelen de eerste prijzen voor december al door. Niet verrassend gezien de sterke vraag naar alle ondersoorten. Waar we vorige week nog berichtten van kopers in exportlanden die niet mee wilden met de tariefsverhogingen van containertransport, nu zijn de meeste al om. Men betaalt de verhoging gewoon en (soms) meer dan dat. Het heeft het gat met de lokale prijzen alleen maar groter gemaakt . Dat zal de reden zijn dat veel Europese kopers al aangegeven hebben dat men per 1 december de prijzen substantieel gaat verhogen en wel met € 15 tot € 20 per ton. Dat voor karton in elk geval. Of OI en bont ook zoveel zullen stijgen lijkt aannemelijk maar daar hebben wij tot nu toe nog geen bevestiging van. Gezien de krapte aan karton ligt een gelijke verhoging van bont voor de hand. OI is een ander verhaal, want kopers van die soort zijn actief in een totaal andere markt. De hitte speelt zich eigenlijk alleen af rondom de golfkartonpapier-markt. Daarbij zij opgemerkt dat, in welke markten producenten van papier en karton ook actief zijn, de grondstofmarkt voor iedereen dezelfde is.  
In de VS zagen we eerder in de week al soortgelijke ontwikkelingen. Daar wordt verhaald van stijgingen van occ exportprijzen met $ 15 - $ 20 per ton. De frustratie met betrekking tot de (niet) beschikbare containers is eveneens gelijk. De reden zou onder andere zijn dat rederijen wel enorme schepen laten bouwen met steeds meer capaciteit maar vergeten zijn ook containers bij te kopen. Wij gaan er nog van uit dat met geld veel te koop is en er tegen steeds hogere tarieven er vanzelf meer verschepingsruimte beschikbaar komt. RISI kwam deze week met het curieuze bericht dat in landen zoals Maleisie, Vietnam, Indonesia en Thailand kleine oud papierverwerkers zijn opgestaan die lokaal schoon karton kopen en dat vervolgens schredderen en verpakken in balen of zakken en dat als ‘recycled pulp’ naar China leveren. Er zouden een groot aantal van dit soort bedrijfjes als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen die soms maar 1.000 ton per maand doen maar de lokale oud papier markten met hoge inkoopprijzen ontregelen. Als dit al ‘recycled pulp’ zou zijn, lijkt dit vanaf 1 januari a.s. toch voorbij te zijn. Tenzij, zoals ook berichten melden, dat CCIC zou verwachten dat China met een ‘end of waste’ lijst komt voor oud papiersoorten die misschien toch in 2021 geleverd zouden kunnen worden.  Waarheidsgetrouwe informatie of wensdenken ?
Ondertussen gaan de beperkingen voor export naar Aziatische landen gewoon door. Maleisie heeft nu aangekondigd dat men het oud papier, dat naar Maleisie geexporteerd gaat worden, lokaal bij verladers wil gaan inspecteren. Net als China en Indonesie al doen, dus.
Waar de ondersoortenmarkt zeer hectisch is, wordt dat nog niet gevolgd door de midden en betere soorten. Er zijn een aantal soorten die niet (goed) weglopen en waarvan prijzen stevig onder druk staan. Het maakt duidelijk dat niet-verpakkingspapier niet in dezelfde flow zit als golfkartonpapier.

 
 

 

 


 

Nationaal Recycling Congress
 

Als iets is duidelijk geworden tijdens het NRC is het wel dat we met recycling nog ver verwijderd zijn van wat het zou moeten zijn. Het publiek, vertegenwoordigd in de persoon van de dagvoorzitter, heeft eigenlijk nauwelijks een idee hoe het er in de recycling business toe gaat, want sprak dat bij herhaling uit. De experts, die hun respectieve federaties vertegenwoordigden, uiteraard wel en zij gaven duidelijk aan waar de pijnpunten lagen: geld en regelgeving. Vooral bij plastic en textiel is nog een lange weg te gaan en waar de ene (plastics) de tegenwind ondervindt van de markt (lage olieprijs – lage prijs maagdelijk granulaat) vond de ander de grote modemerken op zijn weg. De 1% gebruik van teruggewonnen vezel in nieuwe kleding is uiteraard een farce, maar het geeft ook een grote opportuniteit aan. Ondanks mooie woorden zijn de grote kledingketens eigenlijk nauwelijks met hertoepassing van gebruikte vezel bezig. Net als bij plastic zou regelgeving, die het aandeel van gebruikte materialen in nieuwe producten verplicht stellen, een grote steun zijn. Niet genoemd werd regelgeving die het op de markt brengen van niet te recyclen producten zou verbieden. In dat licht kwam de broodzak voorbij, een mooi initiatief om plastic te vervangen door papier. Maar met het alternatief dat bestaat, de broodzak van papier maar met een groot plastic venster er in, geeft aan dat nog altijd het recycling proces en de recyclingbedrijven niet betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten die recycling zouden moeten verbeteren. Nog een heel lange weg te gaan, maar dat nam niet weg dat de staatssecretaris toch vooral overal trots op was. Trots zijn heeft in zich tevredenheid met hetgeen er gepresteerd is. Daarin zit weinig ambitie, hetgeen zo onmisbaar is om zaken eindelijk eens te gaan regelen.

Richtprijzen

Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de  € 60 en € 140 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.
Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.
De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houd deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.