Marktberichten

VS: prijzen ook omlaag

NL-Tilburg, 24 mei 2020
 

Onze kantoor/vestigingen  in het VK zijn gesloten op maandag 25 mei .
 

Ja, wat te zeggen? Nu de economie zich geleidelijk aan weer gaat openen kondigt de ene na de andere (verpakkings)papierfabriek stilstanden aan.  Dus toen de wereld dicht ging liepen levertijden van nieuw papier snel op en was er paniek om op tijd grondstof binnen te krijgen. Nu zou de vraag wat moeten gaan aantrekken en vallen de orders stil.  Prijzen voor medium en testliner komen daar mee onder druk, vooral ook in Azie. De appetijt voor oud papier neemt af. Japan zamelt meer in en exporteert weer meer en dan heeft men ons in Azie eigenlijk helemaal niet nodig en de VS minder. Prijzen voor karton  ook in de VS gingen daarom zowel lokaal als in export naar beneden. En ook zijn er stilstanden van fabrieken. Ondertussen neemt de val in Europa geleidelijk aan meer toe. Nog geen hosanna maar er komt nu meer oud papier los dan in april en begin deze maand.  En dan gaan prijzen in juni waarschijnlijk omlaag. Voor de ondersoorten bont en karton zeker tenzij de strategie weer opgang vindt van prijzen gelijk maar (veel) innemen niet.  Dat is voor onze branche nog slechter. In de ontinktings- en middensoorten voor tissue is de vraag nog altijd stevig en de beschikbaarheid gering.  De bezetting in de drukkerijwereld neemt ook wat toe maar orderposities zijn over het algemeen zwak. Het leidde er o.a. toe dat Hoorens Printing in Belgie deze week failliet ging.  Geld voor lonen en vakantiegeld was er blijkbaar niet meer voor de 70 medewerkers. Vooral de adverteerders geven momenteel niet thuis en de uitgeverijsector kan gewoon niet zonder.  We zien de slachting onder drukkerijen terug in de grafische papier sector van de papierindustrie.  Steeds maar minder papiergebruik, je vraagt je af waar het op houdt. Met 13% minder in Europa in maart moet het cijfer in april, toen in onze contreien drukkerijen massaal dicht gingen of op halve kracht verder, er slecht uit zien.  Met ondersteuning van overheden en oplopende prijzen voor oud papier, lijkt de ramp in onze branche wel beperkter gebleven dan verwacht.  De sector zal daarom deze coronacrisis, een enkele uitzondering daar gelaten, wel overleven.  Spannender zal zijn wat er hierna komt, in het najaar bijvoorbeeld. Minder volume vanwege een niet herstellende economie en lagere prijzen door zwakke orderposities van onze afnemers ? Of toename van de val met hoge(re) prijzen vanwege een aantrekkende economie ? Het  zal een wereld van verschil maken.

 

Richtprijzen

Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de  € 40 en € 150 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.
Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.
De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houdt deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.

Import China

 

In het eerste kwartaal van 2020 werd in China in totaal 1.367.000 ton oud papier geimporteerd.  Dat was de helft in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar. Je zou het kunnen wijten aan het coronavirus. De Chinese papier- en kartonindustrie produceerde in  het 1e kwartaal ook ruim 12% minder en ook waren diverse havens gesloten wat import bemoeilijkte.  De 1,367 miljoen ton invoer is echter niet zoveel minder dan voorzien was.  Voor 2020 zou China nog 6 miljoen ton oud papier importeren wat gemiddeld dan 1,5 miljoen ton per kwartaal zou zijn.
Wel opmerkelijk zijn de afnames per regio. In Europa wordt er nauwelijks meer  gekocht, in de VS nog altijd het grootste volume en ook Japan blijft een belangrijke leverancier net als andere landen in Azie. Per regio lagen de geimporteerde volumes in het 1e kwartaal 2020 als volgt met daarnaast de percentsgewijze daling ten opzichte van het 1e kwartaal 2019:

VS                  766.000 t       -28%               Azie (zonder Japan)   167.000 t     - 45%  
Europa            60.000 t       -92%                Zuid Amerika                  6.000 t      - 80%
Japan            256.000 t      - 30%                Oceanie                         45.000 t      - 66%
                                                                        Andere                          43.000 t      - 44%

Importen China aan grondstof voor de papierindustrie 2019 / 2018 / verschil

Grondstof             2019 in tonnen            2018 in tonnen          verschil
oud papier             10.356.508                     17.171.076             min 6.814.568
rec. cellulose               948.514                           325.978             plus    622.536
maagdelijke
cellulose                  27.195.870                      25.352.159            plus 1.843.711

Totaal                        38.500.892                      42.849.213            min  4.348.321 

In het jaar 2017 importeerde China  20.968.400 ton oud papier.

Total uitgegeven invoervergunningen in China

2018 :                    18.251.651  ton
2019 :                    10.796.727  ton
2020 tot nu toe :   4.482.000  ton