Marktberichten

China minder gretig dan verwacht


Tilburg,  17 maart 2019

Om met plastic te beginnen, daar heeft India een paar dagen later toch weer aangegeven dat de import via de Special Economic Zones (SEZ) and by Export Oriented Units (EOU) nu toch weer wel is toegestaan, althans tot 31 augustus a.s.  Het betekent dat lading onderweg nog wel gelost zal kunnen worden. Tegelijkertijd werd gemeld dat in Maleisië 120 containers met plastic geweigerd zijn:  zie article by New Straits Times.

De oud papiermarkt in Europa is nog niet echt geraakt door de lage prijzen in de V.S. Althans niet wat karton betreft. Daarvan is de vraag consistent met qua prijs tendens zelfs naar boven. Tegelijkertijd gaat bont mee. Wat roet zou in het eten gegooid kunnen worden door de black-out periode vanwege Ramadan in o.a. Indonesië. In de lagere ontinktingssoorten echter wordt het wegblijven van bestellingen uit China sterk gevoeld. Ook voor de kleurschrijfsoorten is dit het geval. Er wordt gewacht op orders maar waar vorige week nog door Chinese kopers werd gemeld dat die er aan zaten te komen, samen met de verwachte importvergunningen, werd deze week gemeld dat de importvergunningen wellicht beperkt in volume zullen zijn en dat gezien de voorwaarden waarop nu in andere regio’s gekocht kan worden, de ranglijst nu als volgt is:1. Japan, 2. V.S., 3. V.K. en 4. EU. Met andere woorden, we hangen achteraan. Prijzen waarvoor nu in Japan gekocht kan worden zijn ook zowat de helft van wat de  China-prijzen in Europa in oktober en november vorig jaar waren. Halve prijs en korte transittijd – ja, soms is keuzes maken niet moeilijk. Met verdere prijsdruk op alle soorten in de V.S. wordt onze concurrentiepositie er daar ook niet beter op. Dat kan allen maar verbeteren met verlaging van verkoopprijzen. Met een goede markt voor karton en bont in Europa gaat dat echter nog niet zo gemakkelijk worden. Uiteindelijk zal er rekening mee moeten worden gehouden dat daardoor de export beperkt zal worden en er dus meer op de lokale markt beschikbaar zal komen. Met de huidige val wellicht niet al te veel, want het is overal al rustig en dat zal met aankomende gebroken maanden wellicht voor de vakantie niets eens meer verbeteren. En de papierindustrie ? Hoge voorraden in verpakkingspapier bij zowel papierfabrieken als verwerkers duwen verkoopprijzen steeds verder omlaag. Het is duidelijk dat de ballon die was gecreëerd door oplopende prijzen leeg loopt. En er zitten nog flinke uitbreidingen van capaciteiten aan te komen. In de tissue sector, waar ook een overaanbod heerst, besloot Cascade in Canada twee fabrieken met een capaciteit van 44.000 ton te sluiten. Het aflopen van de huur in augustus maakte die beslissing blijkbaar eenvoudig. En in Nederland is Dick Palm overleden. Dick, nog behorend tot de categorie echte oud papierhandelaren, nam in de tachtiger jaren van de vorige eeuw het bedrijf in Eerbeek over van zijn vader Gerrit. Hij overleed, na een kort ziekbed, op 66 jarige leeftijd.

 


Richtprijzen

Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de € 50 en € 150 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.

Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.

De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houdt deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.

Invoer oud papier China 2018
 

In 2018 kwamen de geimporteerde volumes oud papier in China 33,8% lager uit dan in 2017. In 2017 en 2016 waren er ook al lagere importen ten opzichte van voorgaande jaren van 9,8% respectievelijk 2,7%. De terugval in 2018 had nog veel hoger kunnen uitpakken als in het laatste kwartaal niet 34% meer zou zijn geimporteerd dan in dezelfde periode van 2017. Wellicht werd dit veroorzaak door het actieve gebruik van nog beschikbare importvergunningen. En, de gemiddelde prijs van het ingevoerde oud papier kwam ook $ 20 per ton hoger uit dan in 2017. Naast bont papier, dat helemaal niet meer geimporteerd werd, viel ook de invoer terug van de andere soorten, zoals karton- en kraftsoorten -14%, ontinktingssoorten -31% en betere soorten -17,1%. Verder bleek dat alleen Japan en andere Aziatische landen vorig jaar in volume meer exporteerden naar China, respectievelijk +9.8% oftewel 244.000 ton en + 39,6% oftewel 520.000 ton. Daar tegenover stond dat de invoer vanuit de V.S.  (-45,5%) en Europa (-38,1%) flink omlaag ging. Importen uit alle andere regio’s gingen ook omlaag.