Marktberichten

Prijzen V.S. omhoog in juni
 

Tilburg, 6 juni 2021 

Anders dan in Europa zijn de prijzen voor oud papier in de V.S. voor juni wel verhoogd. Alle soorten werden flink duurder, waarbij karton $ 15 tot $ 20 per ton steeg. Dit als gevolg van opleving van de vraag in India de afgelopen weken, die we in Europa ook geconstateerd hebben, en een aanhoudend goede vraag van de lokale papier- en kartonindustrie. Voor prijzen van double sorted occ aan de Oostkust betekende het dat de historisch hoogste prijs ooit werd bereikt. Intussen is India weer even weg als koper omdat blijkbaar de benodigde hoeveelheden intussen zijn ingedekt. Ook alle andere soorten worden in de VS verhoogd en dat terwijl vooral de tissue industrie nog afzetproblemen kent voor AfH producten, waarvan de voorraden hoog zijn. Een verbetering hiervan volgt hopelijk snel op een totale opening van de economie. 
Turkse kopers van oud papier meldden ons vorige week dat de douane in Turkije de inkomende containers met oud papier ging controleren en dat men geen verantwoordelijkheid kon nemen voor het mogelijk terug sturen van containers waarvan de kwaliteit niet goed of schoon genoeg was. Opnieuw een beperkende maatregel met betrekking tot export van oud papier. Het valt min of meer samen met een overweging van de EU om export van ‘afval’, waaronder oud papier en andere recycling stromen, te beperken zo niet helemaal tot een eind te brengen.  Of dat, gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren op de oud papiermarkt, werkelijk zo’n grote ramp zou zijn moeten we binnenkort nog maar eens bekijken, waarbij wat voor oud papier geldt niet automatisch voor andere recycling producten geldt. In de VS wordt de zorg over de beperkingen van import in steeds meer landen gedeeld. In een poging de kwaliteit van oud papier en met name bont papier inzichtelijk te maken wil men naar een onderscheid waarbij A-kwaliteit minder dan 2% vervuiling heeft en kwaliteit B meer dan dat. Bont papier uit MRF’s uit de V.S. en Europa (voornamelijk uit het VK) vindt eigenlijk naast lokale afzet alleen nog afzet in export in India. Daar wordt nog altijd op prijs en minder op (schone) kwaliteit gekocht. Als India de grens zou sluiten voor dit soort stromen kan dat het einde van MRF’s bespoedigen.
De markt in Europa houdt zich verder goed, vraag blijft uitstekend alhoewel spot lot prijzen voorbij zijn onder andere omdat exportprijzen nauwelijks hoger noteren dan lokaal. Dan is export minder aantrekkelijk. De verwachtingen voor de komende maanden zijn verschillend. Enerzijds kan gewezen worden op minder inzamelingen tijdens de vakantiemaanden, anderzijds zijn voorraden bij de papier- en kartonindustrie voldoende.
Het sentiment kan, zoals altijd, een beslissende rol spelen. 

Tot slot – de indrukwekkende expansie van het Belgische VPK  gaat door. Met nog maar een nieuw ombouwproject. Vrijdag werd een akkoord bereikt met het Thaise Double A over de overname van de fabriek in Alizay (Frankrijk) waar nog kopieerpapier wordt geproduceerd.  In plaats van Chapelle Darblay heeft VPK dus de voorkeur gegeven aan een fabriek 20 km verderop. De plannen zijn er om niet alleen 450.000 ton recycled liner board te gaan produceren maar ook golfkarton en verpakkingen. De biomassa-centrale die een paar jaar geleden werd gebouwd maakt geen deel uit van de overname maar blijft wel de nodige energie leveren.

Richtprijzen

Richtprijzen voor ondersoorten oud papier in Europa, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen € 120 en € 175 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht 

Bekijk hier de Prijsgrafiek >>

De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier, separaat ingezameld, in Nederland franco fabriek geleverd over de laatste 10 jaar. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

the Double A machine in AlizayThe Alizay paper machine from Double A